Xp için Bilgisayarı hızlandırmak için hazırlanmış toplu regedit kayıtları aşağıdaki kodu bir notpad dosyasına yapıştırın ve adını hızlandır.reg yapın ve çalıştırın

Xp için Bilgisayarı hızlandırmak için hazırlanmış toplu regedit kayıtları aşağıdaki kodu bir notpad dosyasına yapıştırın ve adını hızlandır.reg yapın ve çalıştırın

Windows Registry Editor Version 5.00

;Explorer daha hizli açılır
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001


;Akıllı Form'ları (Intelli Forms) devre dışı bırak/iptal et
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms]
"PSMigrated"=dword:00000001
"AskUser"=dword:00000000

;IE anasayfa
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://www.google.com.tr"

;Google Türkiye'yi Varsayılan Arama Sağlayıcısı yap
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{C334D475-FE3C-45DC-B362-B3F32F7B5843}"
"Version"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}]
@="Live Search"
"DisplayName"="@ieframe.dll,-12512"
"URL"="http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{C334D475-FE3C-45DC-B362-B3F32F7B5843}]
"DisplayName"="Google Arama"
"URL"="http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q={searchTerms}&meta="


;Kimlik Avı Filtre'sini aç/aktive et
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter]
"Enabled"=dword:00000001
"ShownVerifyBalloon"=dword:00000002

;İnternette bilgi gönderirken çıkan gizlilik uyarısını iptal et
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
@=""
"1601"=dword:00000000

;Sekmeler ilk açıldığında gelen açıklamaları devre dışı bırak/iptal et
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing]
"ShowTabsWelcome"=dword:00000000
"PopupsUseNewWindow"=dword:00000000

;İlk açışılta çıkan ayar kısımlarını iptal et/yapılmış say
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"RunOnceHasShown"=dword:00000001
"RunOnceComplete"=dword:00000001


;---[ Explorer İnce Ayarlar ]---

;Turu iptal et(baslangıcta cıkmasın)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
"RunCount"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
"RunCount"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Link"hex:00,00,00,00

;Baslat Menusunden "Program Uyumluluk ve Varsayilanlarini Ayarla" Kaldirir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSMConfigurePrograms"=dword:00000001

;Silinemeyen Avileri Silmek/Ad değiştirme/Tasima Icin(.dll kilidini kaldirir)
[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001

; Speed up opening of My Computer and Explorer

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL]
@="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001]
"MasterDeviceTimingModeAllowed"=dword:ffffffff
"SlaveDeviceTimingModeAllowed"=dword:ffffffff

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002]
"MasterDeviceTimingModeAllowed"=dword:ffffffff
"SlaveDeviceTimingModeAllowed"=dword:ffffffff

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CompressedFolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"DesktopProcess"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001

; Show Run in Separate Memory Space Option to run 16 bit programs in VDM

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"MemCheckBoxInRunDlg"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"MemCheckBoxInRunDlg"=dword:00000001
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Opens 16-bit apps in a separate memory space, this increases stability when dealing with 16-bit apps.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW]
"DefaultSeparateVDM"="Yes"

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove the Map and Disconnect Network Drive Options

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoNetConnectDisconnect"=dword:00000001
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Makes a right click option for unknown files (Open with notepad)

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell]
@="\"notepad.exe %1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open]
@="Notepad ile A&ç"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open\command]
@="notepad.exe %1"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Removes NVIDIA desktop context menu for digital displays

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\NvCplDesktopContext]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Add register / unregister to the context menu for .dll files

[HKEY_CLASSES_ROOT\.dll]
"Content Type"="application/x-msdownload"
@="dllfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile]
@="Uygulama Uzantısı"
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\DLL Kaydet\command]
@="regsvr32.exe \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\Kaydı al\command]
@="regsvr32.exe /u \"%1\""
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;Add register / unregister to the context menu for .ocx files

[HKEY_CLASSES_ROOT\.ocx]
@="ocxfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile]
@="OCX"
[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\Register\command]
@="regsvr32.exe \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\UnRegister\command]
@="regsvr32.exe /u \"%1\""
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;Right-click any drive to close the tray of the optical drive ,(download CDR.exe from MSFN unattended guide, and put in your System32 folder)

; All items have an "edit.." on right-click sending to notepad

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open]
@="Düzenle.."
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open\command]
@="notepad.exe %1"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; This adds an option in the right-click (context) menu to open any folder on your computer in a new window.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\openNew]
@="Yeni Pencerede Aç"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\openNew\Command]
@="explorer %1"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Edit .nfo files with notepad

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.nfo]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.nfo\OpenWithList]
"a"="NOTEPAD.EXE"
"MRUList"="a"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.nfo\OpenWithProgids]
"nfo_auto_file"=hex(0):
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From Internet Shortcut

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\InternetShortcut\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From Images

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\print]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\text\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From TXT Files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From REG Files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From CMD Files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From Batch Files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From INI Files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\inifile\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Print From INF Files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\inffile\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Eraser Text From Recycle Bin Right Click

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\Shell\Erasext]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Optimize with Perfect Disk from Drive Icon Right-Click

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Optimize using PerfectDisk]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Record From Wave Files

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\SoundRec\shell\record]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Search From Drive Icon

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Drive\shell\find]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove Search From Folder

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\find]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove "Print" option from the context menu for image & text files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\print]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\text\shell\print]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Disable file association web-service - Bypassing "Browse web for program" to open unknown extension. "Open With..." becomes default

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"NoInternetOpenWith"=dword:00000001
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;Remove WMP Right Click Options (Queue-it-up, etc.)

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Nero Scout

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3D6BE802-FC0D-4595-A304-E611F97089DC}]
@="Nero Scout"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Removes Briefcase, and Rich-Text-Document from New Menu.

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.bfc\ShellNew]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove new Wav file

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.wav\ShellNew]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove new BMP file

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove new Word Document
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.doc\Word.Document.8\ShellNew]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.doc\Word.Document.8\ShellNew]
"FileName"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.doc\Word.Document.8\ShellNew-]
"FileName"="winword8.doc"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove new PowerPoint Document

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ppt\PowerPoint.Show.8\ShellNew]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ppt\PowerPoint.Show.8\ShellNew]
"FileName"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ppt\PowerPoint.Show.8\ShellNew-]
"FileName"="pwrpnt10.pot"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Add new CMD file to right click > new

[HKEY_CLASSES_ROOT\.cmd\ShellNew]
"NullFile"=""
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Add new REG file to right click > new

[HKEY_CLASSES_ROOT\.reg\ShellNew]
"NullFile"=""

;Enable MP3 Encoding from right-click while browsing (need WMP9 or higher)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding]
"HighRate"=dword:0004e200
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Disables Preview of Movie file formats (allowing you to move/rename/delete without errors)

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.avi\ShellEx]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.mpg\ShellEx]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.mpe\ShellEx]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.mpeg\ShellEx]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Speed-up Access to AVI Media Files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Remove WMP Right Click Options (Queue-it-up, etc.)

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; If you use the key below WMP will not be able to automatically play media files

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}]
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Show volume icon in the Task Tray

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray]
"Services"=dword:0000001f

;________________________________
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;        Notepad
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

;Notepad saves page setup and window positions

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]
"fSavePageSettings"=dword:00000001
"fSaveWindowPositions"=dword:00000001


;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Enable status bar in notepad

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]
"StatusBar"=dword:00000001


;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Tahoma font as default

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]
"lfFaceName"="Tahoma"


;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Enable word wrap

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]
"fWrap"=dword:00000001


;Disable IE Links Bar

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions]
"NoLinksBar"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]
@="http://www.google.com/keyword/%s"
"provider"="gogl"
" "="+"
"&"="%26"
"+"="%2B"
"#"="%23"
"?"="%3F"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Lock the toolbars

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"Locked"=dword:00000001


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Window title"="NeCXP Ultimate"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"StatusBarWeb"=dword:00000001

; 00000002 = Automatic
; 00000003 = Manual
; 00000004 = Disabled

;If you're part of a network that sends and receives administrative alerts this service is for you.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ALG]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppMgmt]
"Start"=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventSystem]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CryptSvc]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DcomLaunch]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWks]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FastUserSwitchingCompatibility]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidServ]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTPFilter]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ImapiService]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CiSvc]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MDM]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SwPrv]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netman]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetDDE]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetDDEdsdm]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xmlprov]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtLmSsp]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysmonLog]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmdmPmSp]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProtectedStorage]
"Start"=dword:00000004
                 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDSessMgr]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcLocator]
"Start"=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtmsSvc]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SamSs]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ShellHWDetection]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardDrv]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SENS]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TapiSrv]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSvr]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\uploadmgr]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient]
"Start"=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AudioSrv]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
"Start"=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wmi]
"Start"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]
"Start"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApSrv]
"Start"=dword:00000004
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Allows boot files to be placed optimally on the hard-drive for faster boots.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="Y"
; Speed up shutdown

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="100"
"WaitToKillAppTimeout"="1000"

; Disable Automatic Restart in the event of a BSOD

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"AutoReboot"=dword:00000000
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Prefetcher tweak (faster booting) boot and program prefetch use 00000003 or Boot only 00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000002
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Modifying the Autocheck Time-out Value NTFS ONLY When Windows is not shutdown correctly it will perform an AutoCheck using CHKDSK on the next restart. This setting controls the time delay before running Autochk or whether it is run at all.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
"AutoChkTimeOut"=dword:00000002

; Set information to appear above name/password fields in logon prompt

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"LogonPrompt"="Whatever"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Enable Monitor Power-off on the Logon Screen
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"PowerOffActive"="1"
"ScreenSaveActive"="1"
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\PowerCfg]
"CurrentPowerPolicy"="0"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Faster reboot time

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"EnableQuickReboot"="1"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Automatic logon for Windows this will allow you to auto login. Replace InsertName value with the Username you want to autologin with. Replace InsertPassword value with the password corresponding to the Username specified.; Disable Fast User Switching

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"AllowMultipleTSSessions"=dword:00000001
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Disables Backup System Files with Successful Boot

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"ReportBootOk"="0"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Disable unread mail message at welcome screen

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail]
"MessageExpiryDays"=dword:00000000
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Custom message to display before logon

;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
;"LegalNoticeCaption"="Type the caption for your message here"
;"LegalNoticeText"="Type your message here"
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Disable Hibernate

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power]
"Heuristics"=hex:05,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3f,42,0f,00
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Disable Shutdown Event Tracker

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability]
"ShutdownReasonOn"=dword:00000000
"ShutdownReasonUI"=dword:00000000


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation]
"Start"=dword:00000002

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder